Kariyer Formu

Size daha hızlı ulaşabilmemiz için iletişim lütfen formunu eksiksiz doldurunuz.

Açık Pozisyonlar

Kariyer ilanlarımızda var olan pozisyonlara yandaki formdan başvurabilirsiniz.

* Strateji ve hedeflere uygun Ar&Ge (araştırma geliştirme), Ür&Ge (ürün geliştirme) ve süreç geliştirme faaliyetlerine yardımcı olmak.

* Şirket faaliyetleriyle ilgili teknoloji ve yenilikleri takip ederek geliştirmeler yapmak.

* Mevcut ürünlerin daha rekabetçi hale gelmesi için öneriler sunmak.

* Yapılacak tasarımların donanım ve yazılım olarak fikirden ürüne ulaştırılmasına kadar her aşamasında aktif olarak görev almak.

* Yürütülecek projeler için üniversite ve diğer ilgili kurumlarla yapılan çalışmalarda görev almak.

* Ar&Ge / Ür&Ge projelerini gizlilik kuralları çerçevesinde gerçekleştirmek.

* Tüm çalışmaların kalite yönetim sistemine uygun şekilde yürütmek ve dokümante etmek.

* Üretim süreçlerinin gereken noktalarında validasyonlarını yapmak, validasyon şartlarının sürekliliğini takip etmek, gerekli durumlarda revalidasyon / verifikasyon çalışmalarını yapmak ve raporlamak.

* Teknik dosyaların oluşturulmasında görev almak. * Ar&Ge sürecini kalite yönetim sistemine uygun olarak yürütmek, süreçlerde yaşanan problemler ve iyileştirilme önerilerini amirine iletmek.

* İç ve dış denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması için gerekli olan çalışmaları yapmak.

* Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirlere uymak ve tespit ettiği tehlikeler konusunda amirini bilgilendirmek

* Üretim planı doğrultusunda ürünlerin belirlenen termin tarihlerinde üretmek ve yapılan işin sonuçlarını değerlendirmek.

* Ürünlerin ön yıkama, çapak alma vb. işlemlerini gerçekleştirmek.

* Makine, kalıp, teçhizatın bakım ve onarımlarını bakım planına göre düzenli olarak yapmak.

* Çalışma ortamını temiz ve düzenli tutmak.

* Kalite yönetim sistemine uygun olarak birim kayıtlarının tutmak.

* Kalite yönetim sistemi veya uygun olmayan ürünlerle ilgili sapmaları tespit ederek amirine iletmek.

* Talaşlı imalat sürecini kalite yönetim sistemine uygun olarak yürütmek, süreçlerde yaşanan problemler ve iyileştirilme önerilerini amirine iletmek.

* İç ve dış denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması için gerekli olan çalışmaları yapmak.

* Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirlere uymak ve tespit ettiği tehlikeler konusunda amirini bilgilendirmek.

* Hammadde ve ara mamul giriş kontrollerini yapmak.

* Ürünlerin, üretim esnasında ve sonrasında kontrollerini yaparak hatalı ürün üretimini ve sevkiyatını önlemek.

* Kalite yönetim sistemi veya uygun olmayan ürünlerle ilgili sapmaları tespit ederek amirine iletmek.

* Cihazların bakım ve kalibrasyon periyotlarını takip etmek.

* Çalışma ortamını temiz ve düzenli tutmak.

* Kalite yönetim sistemine uygun olarak birim kayıtlarını tutmak.

* Birim süreçlerini kalite yönetim sistemine uygun olarak yürütmek, süreçlerde yaşanan problemler ve iyileştirilme önerilerini amirine iletmek.

* İç ve dış denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması için gerekli olan çalışmaları yapmak.

* Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirlere uymak ve tespit ettiği tehlikeler konusunda amirini bilgilendirmek.

* Temiz oda proseslerini (yıkama, kurutma ve paketleme) valide edilmiş şartlara uygun olarak gerçekleştirmek.

* Diğer proseslerde gözden kaçan aksaklıkları tespit ederek amirine bildirmek.

* Temiz oda şartlarını kontrol etmek ve sürekliliğini sağlamak.

* Çalışma ortamını temiz ve düzenli tutmak.

* Kalite yönetim sistemine uygun olarak birim kayıtlarını tutmak.

* Birim süreçlerini kalite yönetim sistemine uygun olarak yürütmek, süreçlerde yaşanan problemler ve iyileştirilme önerilerini amirine iletmek.

* İç ve dış denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması için gerekli olan çalışmaları yapmak.

* Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirlere uymak ve tespit ettiği tehlikeler konusunda amirini bilgilendirmek.

* Yıkama, renklendirme, kumlama, elektropolisaj, lazer markalama proseslerini valide edilmiş şartlara uygun olarak gerçekleştirmek.

* Yapılan işin sonuçlarını değerlendirmek varsa önerilerde bulunmak.

* Validasyon şartlarında sapma tespit ettiğinde amirine bilgi vermek.

* Çalışma ortamını temiz ve düzenli tutmak.

* Kalite yönetim sistemine uygun olarak birim kayıtlarının tutmak.

* Kalite yönetim sistemi veya uygun olmayan ürünlerle ilgili sapmaları tespit ederek amirine iletmek.

* Birim süreçlerini kalite yönetim sistemine uygun olarak yürütmek, süreçlerde yaşanan problemler ve iyileştirilme önerilerini amirine iletmek.

* İç ve dış denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların kapatılması için gerekli olan çalışmaları yapmak.

* Çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirlere uymak ve tespit ettiği tehlikeler konusunda amirini bilgilendirmek.